Minmin Aikawa, Kanagawa Prefecture

Minmin Aikawa, Kanagawa Prefecture

Landmark Name: Minmin Aikawa
Address: 724 Nakatsu, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa Prefecture
City: Kanagawa Prefecture
State: Kanto

Phone Number:
State: Kanto
Country: Japan
Continent: Asia

Minmin Aikawa is a popular lanmark place like a Popular Restaurant, Famous Hotel in the city of Kanagawa Prefecture and is located at 724 Nakatsu, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa Prefecture

Landmarks Near Minmin Aikawa in Kanagawa Prefecture

McDonald's Aikawa Copio

Address: 580 Sumida Aikawa-Machi, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0301, Kanagawa Prefecture

Kfc

Address: 584-1 Sumida, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa Prefecture

Ice Cream Kobo Casalinga

Address: 6087 Hanbara, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0307, Kanagawa Prefecture

Sabor Latino

Address: 68-12 Nakatsu, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa Prefecture

Daishinkan

Address: 6890-1 Nakatsu Aikawa-Machi, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0303, Kanagawa Prefecture

Nays Resto Bar

Address: 7389-1 Nakatsu Kanagawa Ken Aiko Gun, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0303, Kanagawa Prefecture

Komoriku

Address: 768-9 Sumida, Aiko-gun, Aikawa-machi 243-0301, Kanagawa Prefecture

Taiwanryori Kinryu

Address: 292 Susugaya, Aiko-gun, Kiyokawa-mura, Kanagawa Prefecture

Le Cafe D'Oguisso

Address: 377-1 Miyagase, Aiko-gun, Kiyokawa-mura, Kanagawa Prefecture

Ryokan Miharu

Address: 940-16 Miyagase, Aiko-gun, Kiyokawa-mura 243-0111, Kanagawa Prefecture