Hong Kong Delights, Hong Kong | Rastha.Co.In

Hong Kong Delights

Hong Kong Delights is a popular landmark place in the city of Hong Kong and is located at Hong Kong International Airport, Terminal 2, Hong Kong, China

Landmark Name: Hong Kong Delights
Address: Hong Kong International Airport, Terminal 2, Hong Kong, China
City: Hong Kong
State: Hong Kong

Phone Number:
State: Hong Kong
Country: China
Continent: Asia

Landmarks Near Hong Kong Delights