Minmin Aikawa, Kanagawa Prefecture | Rastha.Co.In

Minmin Aikawa

Minmin Aikawa is a popular landmark place in the city of Kanagawa Prefecture and is located at 724 Nakatsu, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa Prefecture

Landmark Name: Minmin Aikawa
Address: 724 Nakatsu, Aiko-gun, Aikawa-machi, Kanagawa Prefecture
City: Kanagawa Prefecture
State: Kanto

Phone Number:
State: Kanto
Country: Japan
Continent: Asia

Landmarks Near Minmin Aikawa