Rock Coffee, Kuala Lumpur | Rastha.Co.In

Rock Coffee

Rock Coffee is a popular landmark place in the city of Kuala Lumpur and is located at 1A-2, Jalan Daud, Kampung Baru, Kuala Lumpur 50300, Malaysia

Landmark Name: Rock Coffee
Address: 1A-2, Jalan Daud, Kampung Baru, Kuala Lumpur 50300, Malaysia
City: Kuala Lumpur
State: Wilayah Persekutuan

Phone Number:
State: Wilayah Persekutuan
Country: Malaysia
Continent: Asia

Landmarks Near Rock Coffee