Tsubetsu Chotamokuteki Katsudo Center

Tsubetsu Chotamokuteki Katsudo Center is a popular landmark place in the city of Abashiri-gun and is located at 7 Aza Odori, Abashiri-gun, Tsubetsu-cho 092-0231, Hokkaido

Landmark Name: Tsubetsu Chotamokuteki Katsudo Center
Address: 7 Aza Odori, Abashiri-gun, Tsubetsu-cho 092-0231, Hokkaido
City: Abashiri-gun
State: Hokkaido

Phone Number:
State: Hokkaido
Country: Japan

Landmarks Near Tsubetsu Chotamokuteki Katsudo Center